MobileMapper Office

MobileMapper Office

Безплатно
Пост-обработка на необработени данни, GPS събрани с Ashtech MobileMapper
Оценка
3.3  (3 гласа)
Вашият глас
Резултат
2.8
Последна версия:
4.5.1 (За да гледате всички на)
Тази програма има 1 награда
Използвайте тази опция софтуер за обезценка пост-обработка на сурови GPS данни, събрани с помощта на софтуер Ashtech MobileMapper Field. Чрез пост-обработка, позиция на всеки обект GIS се събират в полето може да се подобри под метър (< 1) с точност. Създаване и актуализиране на карти за анализ и ремонт в стандартната система GIS.
Информацията е актуализирана на: